Przedsiębiorstwo Badawczo - Produkcyjne EMAR Sp. z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne

Technika bezpieczeństwa ruchu drogowego

OFERTA


    
Oferujemy usługi w zakresie:

 - dostaw tensometrycznych detektorów pojazdów samochodowych i szynowych
   
(w jezdniach ulic i torowiskach tramwajowych) opartych na opatentowanych
   
rozwiązaniach własnych;  >>> więcej

 - projektowania, wytwarzania i montażu tensometrycznych detektorów przeciążeń
   
różnego rodzaju komponentów infrastruktury komunikacyjnej (jezdni dróg, mostów, estakad itp.);

 -
dostaw elementów układów sygnalizacji i sterowania ruchem drogowym (przyciski i lampy
   
dla układów świetlnej sygnalizacji oraz sterowania ruchem pojazdów samochodowych i szynowych).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego