Przedsiębiorstwo Badawczo - Produkcyjne EMAR Sp. z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne

Dźwignice, technika bezpieczeństwa dźwignic

OFERTA

                      
Oferujemy usługi w zakresie:


- projektowania dźwignic zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej UE i odpowiednich norm
  oraz przepisów (EN, ISO, FEM, UDT);
>>> więcej

- doradztwa w projektowaniu dźwignic i ich doboru do systemów transportu bliskiego;

- projektowania modernizacji dźwignic i ich urządzeń bezpieczeństwa;

- dostaw lekkich dźwignic i ich komponentów opartych na innowacyjnych i opatentowanych   rozwiązaniach własnych;                   >>> więcej

- projektowania i wytwarzania tensometrycznych układów pomiarowych dla urządzeń bezpieczeństwa   dźwignic (ograniczników obciążenia i zukosowania suwnic pomostowych, bramowych oraz żurawi)
  oraz urządzeń ważących;                  
>>> więcej

- ekspertyz i ocen stanu technicznego dźwignic, analiz przyczyn ich niesprawności
  lub zaistniałych awarii;

- opracowywania dokumentacji naprawczych i remontowych dźwignic.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego